Kremacja

Obrządek związany ze spopieleniem ciała sięga czasów starożytnych. Kremacja była powszechną formą pochówku w wielu religiach, w Europie dominowała w okresie środkowoateńskim (300 lat p.n.e. do 100 lat p.n.e.). 

Pierwsze krematorium w Polsce zostało uruchomione 20 sierpnia 1993 roku przez Universum Spółdzielnię Pracy. Krematorium to służy nie tylko mieszkańcom Poznania ale i całego kraju. Zakład Kremacji mieści się na terenie Cmentarza Miłostowo, w zabytkowym Forcie 3A, zbudowanym w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Warto zaznaczyć, iż od momentu uruchomienia Zakładu Kremacji,  rośnie zainteresowanie tym sposobem chowania zmarłych.

W Universum, proces kremacji przeprowadzany jest w piecu kremacyjnym dwukomorowym, którego konstrukcja oparta jest na zasadzie wielokrotnej rekuperacji ciepła. Piec jest tak usytuowany i połączony z urządzeniem wprowadzającym, aby rodzina i osoby bliskie mogły obserwować wprowadzenie ciała zmarłego na ekranie, w sali pożegnań. Na ceremonię kremacji prosimy nie przynosić wieńców ani innych kwiatów poza ewentualną symboliczną różą, które zostanie ułożona na wieku trumny.

Zwłoki mogą być kremowane wyłącznie w specjalnych trumnach kremacyjnych, ulegających całkowitemu spaleniu, bez metalowych okuć, z powłoką lakierniczą na bazie wody, co zapobiega zapalaniu się trumny w trakcie umieszczania jej w piecu kremacyjnym. Universum posiada różnorodną ofertę trumien spełniających powyższe kryteria.

Urna z prochami przekazywana jest Zleceniodawcy wraz z protokołem potwierdzającym wykonanie kremacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, urny z prochami mogą być składane do grobów ziemnych, murowanych, w Ogrodzie Pamięci lub zatopione w morzu.

 

Rezerwując termin kremacji w Universum należy podać:

  • imiona i nazwisko osoby zmarłej
  • imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby dokonującej rezerwacji
  • dane i telefon kontaktowy osoby/firmy przywożącej zmarłego.

 
Rezerwacji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w Głównym Biurze Pogrzebowym Universum i należy ją potwierdzić nie później niż na jeden dzień przed planowaną kremacją. Brak potwierdzenia terminu kremacji bezpośrednio lub faksem może skutkować anulowaniem rezerwacji. 

Składając zlecenie, należy przedłożyć:

  • akt zgonu (dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Szczegóły na temat aktu zgonu dostępne są tutaj)
  • akt woli - zleceniodawca oświadcza, iż wolą zmarłego było spopielenie po śmierci.


Przyjmujemy zlecenia kremacji z terenu całego kraju i Europy.
Formalności związane ze zleceniem kremacji można dokonać w każdym Biurze Obsługi Klienta Universum.
Wymagane dokumenty można pobrać tutaj.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą lub macie pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonów lub zapraszamy do naszych oddziałów, gdzie pracownicy służą Państwu swoim doświadczeniem i pomocą.