Wjazd na teren cmentarzy komunalnych przed 01.11.2019r.

Szanowni Państwo,

w związku z treścią ROZPORZĄDZENA RADY MINISTRÓW z dnia 16 maja 2020r. informujemy, że od 17.05.2020r. ograniczenia związane z epidemią koronawirusa w Polsce nakładają obowiązek zapewnienia, aby:

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 10m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,

na cmentarzu znajdowało się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Uprzejmie dziękujemy za dostosowanie się do powyższych wytycznych.