Opłaty za groby

Cennik opłat za groby w cenach brutto (zawierają podatek VAT)
obowiązuje od 01.11.2014r. do 01.07.2017r.

Kwoty podane w tabeli należy uiszczać łącznie, sumując opłatę za miejsce oraz wodę.
Częściowych wpłat nie przyjmujemy. Nie istnieje również możliwość opłaty w ratach.

 

Typ miejscaOpłata za miejsceOpłata za wodę
Przedłużenie okresu używalności miejsca grzebalnego ziemnego na następne 20 lat
Grób dziecięcy 350,00 zł 43,00 zł
Grób jednomiejscowy 640,00 zł 43,00 zł
Grób dwumiejscowy 930,00 zł 43,00 zł
Grób trzymiejscowy 1378,00 zł 43,00 zł
Grób czteromiejscowy 1666,00 zł 43,00 zł
  Przedłużenie okresu używalności miejsca ziemnego urnowego (pole urnowe) na następne 20 lat
 Grób urnowy jednomiejscowy 250,00 zł 43,00 zł
 Grób urnowy dwumiejscowy 350,00 zł 43,00 zł
 Grób urnowy trzymiejscowy 450,00 zł 43,00 zł
 Grób urnowy czteromiejscowy 550,00 zł 43,00 zł
Przedłużenie okresu używalności miejsca w niszach na następne 25 lat
 Nisza jednomiejscowa 418,00 zł 43,00 zł
 Nisza dwumiejscowa 518,00 zł 43,00 zł
 Nisza czteromiejscowa 718,00 zł 43,00 zł
   Przedłużenie okresu używalności miejsca grobowcowego na okres 100 lat
 Grobowiec dwumiejscowy 2500,00 zł 215,00 zł
 Grobowiec trzymiejscowy 5900,00 zł 215,00 zł
 Grobowiec czteromiejscowy 4200,00 zł 215,00 zł
 Grobowiec urnowy 2600,00 zł 215,00 zł

 

 Podstawa prawna: Zarządzenie NR 652/2014/P Prezydenta Miasta Poznania z dn. 04.11.2014r.