Certyfikat ISO 14001:2004

05.10.2015r. nasza spółdzielnia uzyskała certyfikat ISO 14001:2004. Stanowi on rozszerzenie dotychczas funkcjonującego w Universum systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008. W konsekwencji posiadamy obecnie zintegrowany system zarządzania nie tylko procesami kluczowymi dla jakości świadczonych usług, ale również tzw. aspektami środowiskowymi.

W praktyce dokonana certyfikacja potwierdza, że Universum świadomie i efektywnie kierunkuje swoje działania na redukcję zanieczyszczeń i odpadów oraz że spółdzielnia w pełni stosuje się do obowiązujących w zakresie środowiska naturalnego przepisów prawnych.


Certyfiakt ISO 14001:2004 cmentarze poznań