Dokumenty

Dokument, na którym rodzina osoby zmarłej upoważnia zakład pogrzebowy do zlecenia kremacji w jej imieniu.

Druk do pobrania:

Dokument, na mocy którego klient upoważnia Universum do odbioru zasiłku pogrzebowego w imieniu klienta.

Druk do pobrania:

Dokument wymagany przy zleceniu kremacji, zgodnie z którym osoba zlecająca usługę kremacji oświadcza, iż wolą osoby zmarłej było spopielenie zwłok.

Druk do pobrania:

Dokument, na którym rodzina upoważnia zakład pogrzebowy od odbioru ciała ze szpitala.

Druk do pobrania:

Przykładowe klepsydry:

Wzór1. Druk do pobrania:

Klepsydra1


Wzór2. Druk do pobrania:

Klepsydra2


Wzór3. Druk do pobrania:

Klepsydra3

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych jest Universum „Spółdzielnia Pracy” z siedzibą przy ulicy Woźnej 15a, 61-777 w Poznaniu. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się poniżej:

 

1. Klauzula informacyjna RODO.