Upoważnienie dla firmy pogrzebowej do zlecenia kremacji

Dokument, na którym rodzina osoby zmarłej upoważnia zakład pogrzebowy do zlecenia kremacji w jej imieniu.

Druk do pobrania: