Konsolacja: Istotny obyczaj czy smutny obowiązek?

W wydaniu lipcowym poruszamy kwestię konsolacji, potocznie zwanej stypą. Geneza tego zwyczaju, wyzwania oraz pomoc, jakiej może udzielić Universum Rodzinie w tych trudnych chwilach. Zapraszamy do lektury.

Czytaj artykuł