Wjazd na teren cmentarzy komunalnych przed 01.11.2019r.

Szanowni Państwo,

w związku z treścią kolejnego ROZPORZĄDZENA RADY MINISTRÓW dotyczącego przecwidziałania epidemii Covid-19 informujemy, że od dnia 04.05.2021r. ograniczenia związane z epidemią koronawirusa w Polsce nakładają obowiązek zapewnienia, aby:

– w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego znajdował się 1 uczestnik na 15m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny,

– na zewnątrz, uczestnicy przebywali w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny

Uprzejmie dziękujemy za dostosowanie się do powyższych wytycznych.