Jesteśmy dostępni dla Ciebie 7 dni w tygodniu przez 365 dni!

Zmarł Twój najbliższy i nie wiesz co robić?

Zadzwoń do nas, jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Jesteśmy czynni przez 7 dni w tygodniu przez 365 dni!

+48 61 853 19 43

Rezerwacja terminu pogrzebu

Terminarz pochowań na cmentarzach komunalnych w Poznaniu dostępny jest bezpośrednio w Głównym Biurze Pogrzebowym Universum. Celem dokonania rezerwacji należy zgłosić się do Universum i podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko osoby zmarłej
 • Data zgonu osoby zmarłej
 • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
 • Telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji

Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 6 godzin od momentu jej dokonania. Celem potwierdzenia rezerwacji należy dostarczyć kartę zgonu osoby zmarłej do Głównego Biura Pogrzebowego Universum oraz złożyć zamówienie. Rezerwacje, które nie zostaną potwierdzone w wymaganym czasie są anulowane.

W przypadku rezerwacji terminu pogrzebu przez zakład pogrzebowy wymagane jest wniesienie opłaty za udostępnienie domu przedpogrzebowego najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem pogrzebu w kasie Universum (możliwa płatność kartą). W przypadku braku wniesienia opłaty w powyższym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.

Ceremonia pogrzebowa
z Universum

Universum Spółdzielnia Pracy istnieje na rynku usług pogrzebowych w Wielkopolsce od 1975 roku.

Do kwestii, związanej z pogrzebem, podchodzimy z pozycji wieloletniego doświadczenia i z dużym zrozumieniem. Ceremonia pogrzebowa, którą organizujemy, jest usługą w pełni dostosowaną do oczekiwań rodziny. Wspieramy i pomagamy podjąć decyzje, które w tych wyjątkowo trudnych chwilach muszą zostać podjęte. Nasze działania pozwalają, by rodzina mogła skupić się na zmarłej osobie i godnie z nią pożegnać. Podczas jednej wizyty w biurze Universum załatwimy wszystkie formalności (akt zgonu, wypłata zasiłku pogrzebowego, pomoc finansowa, ustalenie przebiegu ceremonii pogrzebowej oraz akcesoriów).

Universum organizuje ceremonię ostatniego pożegnania przede wszystkim na cmentarzach komunalnych i parafialnych w obrębie miasta Poznania. Na życzenie klienta, możemy przygotować ceremonię pogrzebową poza Poznaniem. Organizujemy pogrzeby tradycyjne i świeckie. Oferujemy ciche autokarawany elektryczne oraz bardzo eleganckie autokarawany spalinowe.

Standardowo w ramach ceremonii pogrzebowej
organizowanej przez Universum na
cmentarzach komunalnych oferujemy:

 • wystawienie trumny ze Zmarłym w sali pożegnań
 • wystawienie trumny w sali eksportacyjnej
 • organizację muzyki w sali pożegnań, sali eksportacyjnej oraz w kondukcie pogrzebowym
 • osobę niosącą krzyż
 • transport zmarłego do mogiły (kondukt)
 • rozłożenie sztucznej trawy oraz nagłośnienia wokół grobu
 • rozłożenie baldachimu nad grobem
 • ustawienie zniczy na stojakach wokół mogiły
 • oprawa muzyczna
 • księgę kondolencyjną
 • opuszczenie trumny do mogiły (z pomocą nowoczesnych wind)
 • prowizoryczne uformowanie mogiły
 • ułożenie wieńców

W ramach kompleksowej obsługi ceremonii pogrzebowej oferujemy również asystę liturgiczno-pogrzebową osobie duchownej oraz mistrza ceremonii, jeżeli wymaga tego charakter pogrzebu.

W zakresie ceremonii pogrzebowej
organizowanej przez Universum na
cmentarzach parafialnych oferujemy:

 • wystawienie urny z prochami / trumny ze Zmarłym w sali eksportacyjnej
 • transport Zmarłego do mogiły
 • rozłożenie sztucznej trawy wokół grobu
 • osobę niosącą krzyż
 • ustawienie baldachimu nad grobem (jeżeli jest to możliwe)
 • ustawienie zniczy na stojakach wokół grobu
 • opuszczenie trumny do mogiły
 • ułożenie wieńców i kwiatów

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą ceremonii pogrzebowej lub macie Państwo pytania dotyczące naszych usług pogrzebowych, prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonów, bądź zapraszamy do jednego z naszych oddziałów. Nasi pracownicy służą Państwu swoim doświadczeniem i pomocą.

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby,
kiedy zgon nastąpił w domu lub szpitalu

Krok 1

Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. W przypadku zgonu w szpitalu, należy odebrać ze szpitala kartę zgonu.

Krok 2

Zadzwonić do Głównego Biura Pogrzebowego Universum, aby zgłosić odbiór zmarłego oraz przewóz. Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43.

Krok 3

Przybyć do biura obsługi Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, Grunwaldzka 342 w godzinach 9:00 – 17:00 oraz 23 Lutego 2/3 w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze) – jeżeli ciało ma być odebrane w trumnie – w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych, możliwe jest przewiezienie ciała zmarłego do przechowalni przedpogrzebowej bez trumny, na noszach.

Co zrobić w przypadku śmierci bliskiej osoby,
kiedy zgon nastąpił w miejscu publicznym

Krok 1

Zadzwonić do Głównego Biura Pogrzebowego Universum, aby zgłosić odbiór zmarłego i przewóz – Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43.

Krok 2

Udać się po kartę zgonu do Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10. W przypadku, kiedy prokurator nie odstąpi od dalszych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu, należy udać się do Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu, gdzie zostanie wystawiona karta zgonu. Następnie uzyskać zgodę na wydanie ciała, podpisaną przez prokuratora rejonowego wg miejsca zdarzenia. Zgoda ta jest konieczna do wydania ciała z Zakładu Medycyny Sądowej.

Krok 3

Udać się do Głównego Biura Pogrzebowego Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, Grunwaldzka 342 w godzinach 9:00 – 17:00 oraz 23 Lutego 2/3 w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze) – jeżeli ciało ma być odebrane w trumnie – w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych.

Wypłata zasiłku ZUS w
Universum

W Universum możecie Państwo otrzymać wypłatę zasiłku pogrzebowego bez konieczności wizyty w placówce ZUS.

Jeżeli osoba zmarła posiadała rentę lub emeryturę i była spokrewniona w pierwszej linii (rodzeństwo, współmałżonek, dzieci) z osobą zlecającą pogrzeb, potrzebne są następujące dokumenty:

Na podstawie ww. dokumentów Universum Spółdzielnia Pracy wypłaca należny zasiłek pogrzebowy z jednoczesnym potrąceniem należności za usługę pogrzebu. Pozostała kwota wypłacana jest osobie zlecającej usługę.
Jeżeli osoba zmarła nie posiadała renty/emerytury, a była osobą zatrudnioną z tytułu umowy o pracę, należy za formalności pogrzebowe zapłacić gotówką, a następnie, z opłaconą fakturą, aktem zgonu i zaświadczeniem z zakładu pracy osoby zmarłej udać się do oddziału ZUS płatnika faktury.
Jeżeli osoba zmarła posiadała rentę/emeryturę, ale nie była spokrewniona w pierwszej linii z osobą załatwiającą, należy za formalności pogrzebowe zapłacić gotówką, a następnie, z opłaconą fakturą, legitymacją ZUS osoby zmarłej i aktem zgonu udać się do oddziału ZUS. Kwota faktury zostanie zwrócona do wysokości zasiłku pogrzebowego.
W przypadku, gdy zmarły miał wypłacaną emeryturę/rentę przez KRUS i Wojskowe Biuro Emerytalne, jak również w przypadku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS, opłaty związane z organizacją pogrzebu regulowane są przez osobę zlecającą usługę. W dalszej kolejności osobie, która uiściła opłatę za organizację pogrzebu, przysługuje zwrot poniesionych kosztów od KRUS lub Wojskowego Biura Emerytalnego.

Wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej Universum

Zlecenie na zorganizowanie przez Universum ceremonii pogrzebowej możecie Państwo złożyć osobiście w dowolnym oddziale Głównego Biura Pogrzebowego Universum.

Składając zlecenie należy dostarczyć:

W sytuacji, kiedy nie posiadacie Państwo aktu zgonu, Universum oferujey pośrednictwo w zakresie jego wystawienia. Składamy w Państwa imieniu wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie informujemy Państwa telefonicznie, kiedy akt jest gotowy do odbioru w naszym biurze przy ulicy Woźnej 15a.

Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu

Zakłady pogrzebowe
Universum w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 305

Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 305

ul. 23 Lutego 2/3

Zakład przy ul. 23 Lutego 2/3

Grunwaldzka 342

Zakład przy ul. Grunwaldzkiej 342

ul. Gnieźnieńska 36

Zakład przy ul. Gnieźnieńskiej 36

Jesteśmy czynni całą dobę przez 7 dni w tygodniu!

Zakład Pogrzebowy Universum jest dostępny dla klientów przez całe 365 dni w roku, gwarantując profesjonalną obsługę i wsparcie przez 7 dni w tygodniu, aby sprostać wszelkim potrzebom w trudnych chwilach.

Twój bliski zmarł i nie wiesz co robić w tej sytuacji?

Zakład Pogrzebowy Universum jest gotowy do udzielenia wsparcia i pomocy w organizacji wszystkich niezbędnych kwestii, gdy nadejdą trudne chwile związane ze śmiercią bliskiego. Dzięki doświadczeniu i empatii naszego personelu, zapewnimy profesjonalną opiekę i wsparcie w trudnym czasie żałoby.