Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji 7 dni w tygodniu!

Szanowni Państwo

Jako firma odpowiedzialna i działająca etycznie szanujemy prawo do ochrony danych osobowych naszych pracowników, klientów, kontrahentów i partnerów. W związku z tym, chcemy przedstawić Państwu najważniejsze zasady ochrony danych osobowych funkcjonujące w Universum.

KIM JEST ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH?

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Universum „Spółdzielnia Pracy” z siedzibą przy ulicy Woźnej 15a, 61-777 w Poznaniu.
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo danych w Universum pod adresem info@universum-poznan.com.pl.

 

JEŚLI JESTEŚ NASZYM KLIENTEM

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·       zawarcia oraz realizacji zawartej umowy – podjęcia czynności niezbędnych do realizacji usługi pochówku, ekshumacji lub kremacji oraz realizacji obowiązków formalno-prawnych w imieniu Klienta (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

·       udzielania pełnomocnictw i upoważnień do reprezentowania Klienta oraz pełnomocnictw wymaganych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c),

·       rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit c),

·       windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit f),

·       spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości (art. 6 ust. 1 lit c),

·       dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Większość danych podanych przez Panią/Pana będzie przetwarzana przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości lub do czasu przedawnienia roszczeń. Pewne dane związane z udzielanym pełnomocnictwem dla Universum oraz oświadczeniem o dysponowaniu grobem mogą być przetwarzane przez okres 30 lat od zrealizowania umowy.

Komu przekazywane są dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wykonawcom współpracującym z Universum w zakresie realizacji usługi pochówku, ekshumacji lub kremacji, dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, firmom doradczym oraz firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów. Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa m.in. Urzędowi Stanu Cywilnego, Urzędowi Miasta, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, czy też szpitalom.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czy dane są przekazywane poza EOG? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Universum.

 

JEŚLI KORZYSTASZ Z NASZEJ STRONY WWW  [pliki cookies]

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies mogą być traktowane jako zbiory danych stanowiące dane osobowe, stąd w tym dokumencie traktujemy te terminy jako jednoznaczne.

W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”. Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W wielu przeglądarkach stron internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zbieramy pewne informacje technicznie i informacje dotyczące korzystania ze strony, w tym dotyczące rodzaju Twojego urządzenia (komputera lub urządzenia mobilnego), przeglądarki internetowej i Twojego systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych lub operatora sieci komórkowej, identyfikatora urządzenia, adresu fizycznego MAC, adresu IP, ustawień urządzenia i przeglądarki, naszych stron odwiedzanych przez Państwa, przeglądanych przez Państwa treści.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

§  dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,

§  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych

§  działań marketingowych.

Zbieramy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Państwa na podstawie zgody  (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 a) RODO) w zakresie plików o charakterze funkcjonalnym, reklamowym, wydajnościowym oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Spółdzielnię np. potrzeba kontaktu z klientami, funkcjonowanie witryny internetowej [pliki cookie o charakterze niezbędnym] (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Komu przekazywane są dane osobowe? W określonych celach na podstawie Pani/Pana zgody korzystamy z usług wyspecjalizowanych podmiotów trzecich, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych m.in. Google. Są to również firmy zajmujące się utrzymaniem naszych stron internetowych oraz powiązanych z nimi baz danych, a także dostawcy usług związanych z marketingiem online, którzy dostarczają nam systemy m.in. do analizy ruchu na naszych stronach internetowych. Państwa dane osobowe Spółdzielnia może udostępnić uprawnionym organom państwowym, działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czy dane są przekazywane poza EOG? Państwa dane osobowe ze względu na współpracę z Google będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Informacje o celach wykorzystywania cookies stron trzecich i zebranych za ich pomocą danych osobowych są dostępne w ich politykach prywatności / politykach cookies na ich stronach internetowych m.in. Google.

Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych nie jest niezbędne do skorzystania ze strony WWW Spółdzielni.

Jeśli nie chcą Państwo, aby nasza strona internetowa instalowała i przechowywała pliki cookie inne niż niezbędne na Państwa urządzeniu, należy dokonać odpowiednich zmian, w tym wycofać wcześniej wyrażoną zgodę. Można tego dokonać albo w panelu zmiany preferencji plików cookie dostępnym na naszej stronie internetowej [ikonka ciastka w lewym dolnym rogu ekranu], albo za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Poniżej znajdziecie Państwo informacje w jaki sposób można zmienić preferencje plików cookie, w tym wycofać zgodę, przy pomocy najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

Sposób zmiany ustawień cookies w niektórych wyszukiwarkach:

Google Chrome

Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Microsoft Edge

Menu > Ustawienia > Pliki cookie i uprawnienia witryny> Zarządzaj plikami cookie i danymi witryn oraz usuwaj je > należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer

Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox

Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera

Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari

Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

 

 

JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI POPRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY NA STRONIE WWW

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·       w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),

·       realizację lub dążenie do zawarcia umowy z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

·       przedstawienia oferty w związku z przesłanym zapytaniem ofertowym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

·       rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit c),

·       windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit f),

·       spełnienia wymagań prawnych w obszarze księgowości (art. 6 ust. 1 lit c),

·       dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Większość danych podanych przez Panią/Pana będzie przetwarzana przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Komu przekazywane są dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wykonawcom współpracującym z Universum w zakresie realizacji usługi pochówku, ekshumacji lub kremacji, dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, firmom doradczym oraz firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów. Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa m.in. Urzędowi Stanu Cywilnego, Urzędowi Miasta, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, czy też szpitalom.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czy dane są przekazywane poza EOG? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Universum a także uzyskania informacji drogą elektroniczną na podany adres email.

 

JEŚLI JESTEŚ NASZYM DOSTAWCĄ

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·       zawarcia oraz realizacji zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

·       zapewnienia komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·       spełnienia wymagań prawnych nakładanych na Administratora m.in. w obszarze księgowości (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

·       dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Komu przekazywane są dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, firmom doradczym, firmom odpowiedzialnym za niszczenie dokumentacji oraz partnerom, z którymi współpracuje Administrator. Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czy dane są przekazywane poza EOG? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy z Universum i jest warunkiem rozpoczęcia współpracy.

 

JEŚLI KONTAKTUJESZ SIĘ Z NAMI TELEFONICZNIE

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·       w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),

·       realizację lub dążenie do zawarcia umowy z Administratorem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

·       przedstawienia oferty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

·       rozpatrywania ewentualnych skarg i reklamacji (art. 6 ust. 1 lit c),

·       windykacji należności (art. 6 ust. 1 lit f),

·       dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa poprzez rozmowę telefoniczną. Przetwarzamy między innymi następujące rodzaje danych osobowych: głos, imię, nazwisko, numer telefonu oraz inne dane, jakie podadzą nam Państwo w trakcie rozmowy, a która jest nagrywana. Monitoringiem rozmów objęte są rozmowy przychodzące i wychodzące od Administratora poprzedzone informacją o nagrywaniu.

Dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy oraz okres wynikający z wymagań prawnych nakładanych na Administratora w obszarze księgowości lub do czasu przedawnienia roszczeń.

Komu przekazywane są dane osobowe? Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane wykonawcom współpracującym z Universum w zakresie realizacji usługi pochówku, ekshumacji lub kremacji, dostawcom systemów teleinformatycznych, kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, firmom doradczym oraz firmom zajmującym się niszczeniem dokumentów. Dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów prawa m.in. Urzędowi Stanu Cywilnego, Urzędowi Miasta, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, czy też szpitalom.
Jakie mamy prawa w związku z ochroną danych osobowych? Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Czy dane są przekazywane poza EOG? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich.
Czy dane wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Zgoda na nagrywanie rozmowy telefonicznej ma charakter dobrowolny ale jest konieczna dla jej przeprowadzenia. Podanie danych osobowych w trakcie rozmowy jest dobrowolne, ale odmowa ich przekazania może skutkować brakiem możliwości Państwa obsługi. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.