Rachunek Bankowy

Nr konta bankowego dla przelewów krajowych:
Santander Bank Polski S.A.  51 1090 1359 0000 0000 3501 8293

Dla przelewów zagranicznych:
KOD SWIFT: WBKPPLPPXXX
Konto(IBAN): PL 51 1090 1359 0000 0000 3501 8293