Jesteśmy dostępni dla Ciebie 7 dni w tygodniu przez 365 dni!

Terminarz pochowań na cmentarzach komunalnych w Poznaniu dostępny jest bezpośrednio w Głównym Biurze Pogrzebowym Universum. Celem dokonania rezerwacji należy zgłosić się do Universum i podać następujące dane:

  • Imię i nazwisko osoby zmarłej
  • Data zgonu osoby zmarłej
  • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
  • Telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji

Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 6 godzin od momentu jej dokonania. Celem potwierdzenia rezerwacji należy dostarczyć kartę zgonu osoby zmarłej do Głównego Biura Pogrzebowego Universum oraz złożyć zamówienie. Rezerwacje, które nie zostaną potwierdzone w wymaganym czasie są anulowane.
W przypadku rezerwacji terminu pogrzebu przez zakład pogrzebowy wymagane jest wniesienie opłaty za udostępnienie domu przedpogrzebowego najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem pogrzebu w kasie Universum (możliwa płatność kartą). W przypadku braku wniesienia opłaty w powyższym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.