Upoważnienie do wypłaty zasiłku pogrzebowego

Dokument, na mocy którego klient upoważnia Universum do odbioru zasiłku pogrzebowego w imieniu klienta.

Druk do pobrania: