Usługi Pogrzebowe

Universum jest najstarszym zakładem pogrzebowym w Poznaniu. Nasza Spółdzielnia istnieje już blisko 60 lat, przez ponad 40 zarządzała poznańskimi cmentarzami komunalnymi i cały czas jest liderem na rynku usług pogrzebowych. Niesiemy pomoc mieszkańcom Poznania oraz okolic przy organizacji ceremonii pogrzebowej.

Poniżej prezentujemy naszą ofertę, która pośród usług pogrzebowych poza samą ceremonią pogrzebową bardzo kompleksowo traktuje temat pogrzebu. Informujemy co należy zrobić w momencie zgonu, jak zarezerwować termin pogrzebu lub kremacji, pod jakim numerem telefonu zlecić odbiór ciała zmarłej osoby oraz gdzie możecie Państwo załatwić wszystkie formalności związane zarówno w pogrzebem, jak i zasiłkiem pogrzebowym czy ustawieniem nagrobka.

 

 

Pogrzeb

autor: Universum


autor: Universum

Terminarz pochowań na cmentarzach komunalnych w Poznaniu dostępny jest bezpośrednio w Głównym Biurze Pogrzebowym Universum. Celem dokonania rezerwacji należy zgłosić się do Universum i podać następujące dane:

 • Imię i nazwisko osoby zmarłej
 • Data zgonu osoby zmarłej
 • Imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji
 • Telefon kontaktowy do osoby dokonującej rezerwacji

 

Rezerwację należy potwierdzić w ciągu 6 godzin od momentu jej dokonania. Celem potwierdzenia rezerwacji należy dostarczyć kartę zgonu osoby zmarłej do Głównego Biura Pogrzebowego Universum oraz złożyć zamówienie. Rezerwacje, które nie zostaną potwierdzone w wymaganym czasie są anulowane.
W przypadku rezerwacji terminu pogrzebu przez zakład pogrzebowy wymagane jest wniesienie opłaty za udostępnienie domu przedpogrzebowego najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem pogrzebu w kasie Universum (możliwa płatność kartą). W przypadku braku wniesienia opłaty w powyższym terminie, rezerwacja zostaje anulowana.

autor: Universum

Universum Spółdzielnia Pracy istnieje na rynku usług pogrzebowych w Wielkopolsce od 1975 roku.

Do kwestii, związanej z pogrzebem, podchodzimy z pozycji wieloletniego doświadczenia i z dużym zrozumieniem. Ceremonia pogrzebowa, którą organizujemy, jest usługą w pełni dostosowaną do oczekiwań rodziny. Wspieramy i pomagamy podjąć decyzje, które w tych wyjątkowo trudnych chwilach muszą zostać podjęte. Nasze działania pozwalają, by rodzina mogła skupić się na zmarłej osobie i godnie z nią pożegnać. Podczas jednej wizyty w biurze Universum załatwimy wszystkie formalności (akt zgonu, wypłata zasiłku pogrzebowego, pomoc finansowa, ustalenie przebiegu ceremonii pogrzebowej oraz akcesoriów).

 
Universum organizuje ceremonię ostatniego pożegnania przede wszystkim na cmentarzach komunalnych i parafialnych w obrębie miasta Poznania. Na życzenie klienta, możemy przygotować ceremonię pogrzebową poza Poznaniem. Organizujemy pogrzeby tradycyjne i świeckie. Oferujemy ciche autokarawany elektryczne oraz bardzo eleganckie autokarawany spalinowe.
 
Standardowo w ramach ceremonii pogrzebowej organizowanej przez Universum na cmentarzach komunalnych oferujemy:
 • wystawienie trumny ze Zmarłym w sali pożegnań
 • wystawienie trumny w sali eksportacyjnej
 • organizację muzyki w sali pożegnań, sali eksportacyjnej oraz w kondukcie pogrzebowym
 • osobę niosącą krzyż
 • transport zmarłego do mogiły (kondukt)
 • rozłożenie sztucznej trawy oraz nagłośnienia wokół grobu
 • rozłożenie baldachimu nad grobem
 • ustawienie zniczy na stojakach wokół mogiły
 • oprawa muzyczna
 • opuszczenie trumny do mogiły (z pomocą nowoczesnych wind)
 • prowizoryczne uformowanie mogiły
 • ułożenie wieńców
 • księgę kondolencyjną

W ramach kompleksowej obsługi ceremonii pogrzebowej oferujemy również  asystę liturgiczno-pogrzebową osobie duchownej oraz mistrza ceremonii, jeżeli wymaga tego charakter pogrzebu.
 
W zakresie ceremonii pogrzebowej organizowanej przez Universum na cmentarzach parafialnych oferujemy:

 • wystawienie urny z prochami / trumny ze Zmarłym w sali eksportacyjnej
 • transport Zmarłego do mogiły
 • rozłożenie sztucznej trawy wokół grobu
 • ustawienie baldachimu nad grobem (jeżeli jest to możliwe)
 • ustawienie zniczy na stojakach wokół grobu
 • opuszczenie trumny do mogiły
 • ułożenie wieńców i kwiatów

 

autor: Universum

W sytuacji, gdy osoba bliska umiera w domu lub szpitalu, należy:

 1. Wezwać lekarza, który stwierdzi zgon i wystawi kartę zgonu. W przypadku zgonu w szpitalu, należy odebrać ze szpitala kartę zgonu.
 2. Zadzwonić do Głównego Biura Pogrzebowego Universum, aby zgłosić odbiór zmarłego oraz przewóz. Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43.
 3. Przybyć do biura obsługi Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, ul. Grunwaldzka 305 w godzinach 7:00-15:00, ul. Gnieźnieńska 36 w godzinach 7:00-14:00) - jeżeli ciało ma być odebrane w trumnie - w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych, możliwe jest przewiezienie ciała zmarłego do przechowalni przedpogrzebowej bez trumny, na noszach.
autor: Universum
 • 2017-07-11

W sytuacji, gdy osoba bliska umiera poza domem, należy:

 1. Zadzwonić do Głównego Biura Pogrzebowego Universum, aby zgłosić odbiór zmarłego i przewóz - Universum pracuje 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, zgłoszenia przyjmujemy całodobowo pod numerem: (+48) 61 853 19 43.
 2. Udać się po kartę zgonu do Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10. W przypadku, kiedy prokurator nie odstąpi od dalszych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności zgonu, należy udać się do Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Święcickiego 6 w Poznaniu, gdzie zostanie wystawiona karta zgonu. Następnie uzyskać zgodę na wydanie ciała, podpisaną przez prokuratora rejonowego wg miejsca zdarzenia. Zgoda ta jest konieczna do wydania ciała z Zakładu Medycyny Sądowej.
 3. Udać się do Głównego Biura Pogrzebowego Universum (ul. Woźna 15a całodobowo, ul. Grunwaldzka 305 w godzinach 7:00-15:00, ul. Gnieźnieńska 36 w godzinach 7:00-14:00) - jeżeli ciało ma być odebrane w trumnie - w celu wyboru trumny i dokonania dalszych formalności pogrzebowych.
autor: Universum

W Universum możecie Państwo otrzymać wypłatę zasiłku pogrzebowego bez konieczności wizyty w placówce ZUS.

Jeżeli osoba zmarła posiadała rentę lub emeryturę i była spokrewniona w pierwszej linii (rodzeństwo, współmałżonek, dzieci) z osobą zlecającą pogrzeb, potrzebne są następujące dokumenty:

 • legitymacja ZUS osoby zmarłej
 • dowód osobisty osoby załatwiającej formalności pogrzebowe
 • akt zgonu osoby zmarłej
 • akt stanu cywilnego dokumentujący pokrewieństwo między osobą zmarłą a płatnikiem

Na podstawie ww. dokumentów Universum Spółdzielnia Pracy wypłaca należny zasiłek pogrzebowy z jednoczesnym potrąceniem należności za usługę pogrzebu. Pozostała kwota wypłacana jest osobie zlecającej usługę.
 
Jeżeli osoba zmarła nie posiadała renty/emerytury, a była osobą zatrudnioną z tytułu umowy o pracę, należy za formalności pogrzebowe zapłacić gotówką, a następnie, z opłaconą fakturą, aktem zgonu i zaświadczeniem z zakładu pracy osoby zmarłej udać się do oddziału ZUS płatnika faktury.
 
Jeżeli osoba zmarła posiadała rentę/emeryturę, ale nie była spokrewniona w pierwszej linii z osobą załatwiającą, należy za formalności pogrzebowe zapłacić gotówką, a następnie, z opłaconą fakturą, legitymacją ZUS osoby zmarłej i aktem zgonu udać się do oddziału ZUS. Kwota faktury zostanie zwrócona do wysokości zasiłku pogrzebowego.
           
W przypadku, gdy zmarły miał wypłacaną emeryturę/rentę przez KRUS i Wojskowe Biuro Emerytalne, jak również w przypadku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS, opłaty związane z organizacją pogrzebu regulowane są przez osobę zlecającą usługę. W dalszej kolejności osobie, która uiściła opłatę za organizację pogrzebu, przysługuje zwrot poniesionych kosztów od KRUS lub Wojskowego Biura Emerytalnego.
autor: Universum

Zlecenie na zorganizowanie przez Universum ceremonii pogrzebowej możecie Państwo złożyć osobiście w dowolnym oddziale Głównego Biura Pogrzebowego Universum. Składając zlecenie należy dostarczyć:

 • Kartę zgonu (dokument ten wystawia lekarz. Szczegóły na temat karty zgonu dostępne są tutaj
 • Akt zgonu (dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Szczegóły na temat aktu zgonu dostępne są tutaj)
 • Dowód osobisty osoby składającej zlecenie


W sytuacji, kiedy nie posiadacie Państwo aktu zgonu, Universum oferujey pośrednictwo w zakresie jego wystawienia. Składamy w Państwa imieniu wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie informujemy Państwa telefonicznie, kiedy akt jest gotowy do odbioru w naszym biurze przy ulicy Woźnej 15a.

Kremacja

autor: Universum


Dwa słowa na temat kremacji:

Obrządek związany ze spopieleniem ciała sięga czasów starożytnych. Kremacja była powszechną formą pochówku w wielu religiach, w Europie dominowała w okresie środkowoateńskim (300 lat p.n.e. do 100 lat p.n.e.).

Pierwsze krematorium w Polsce zostało uruchomione 20 sierpnia 1993 roku przez Universum Spółdzielnię Pracy. Krematorium to służy nie tylko mieszkańcom Poznania ale i całego kraju. Zakład Kremacji mieści się na terenie Cmentarza Miłostowo, w zabytkowym Forcie 3A, zbudowanym w latach siedemdziesiątych XIX wieku. Warto zaznaczyć, iż od momentu uruchomienia Zakładu Kremacji, rośnie zainteresowanie tym sposobem chowania zmarłych. 

 

Usługa kremacji zwłok w Poznaniu:

W Universum, proces kremacji przeprowadzany jest w piecu kremacyjnym dwukomorowym, którego konstrukcja oparta jest na zasadzie wielokrotnej rekuperacji ciepła. Piec jest tak usytuowany i połączony z urządzeniem wprowadzającym, aby rodzina i osoby bliskie mogły obserwować wprowadzenie ciała zmarłego na ekranie, w sali pożegnań. Na ceremonię kremacji prosimy nie przynosić wieńców ani innych kwiatów poza ewentualną symboliczną różą, które zostanie ułożona na wieku trumny.

Zwłoki mogą być kremowane wyłącznie w specjalnych trumnach kremacyjnych, ulegających całkowitemu spaleniu, bez metalowych okuć, z powłoką lakierniczą na bazie wody, co zapobiega zapalaniu się trumny w trakcie umieszczania jej w piecu kremacyjnym. Universum posiada różnorodną ofertę trumien spełniających powyższe kryteria.

Urna z prochami przekazywana jest Zleceniodawcy wraz z protokołem potwierdzającym wykonanie kremacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, urny z prochami mogą być składane do grobów ziemnych, murowanych, w Ogrodzie Pamięci lub zatopione w morzu.

 

Rezerwując termin kremacji w Universum należy podać:

 • imiona i nazwisko osoby zmarłej
 • imię, nazwisko oraz telefon kontaktowy osoby dokonującej rezerwacji
 • dane i telefon kontaktowy osoby / firmy przywożącej zmarłego.


Rezerwacji można dokonać osobiście bądź telefonicznie w Głównym Biurze Pogrzebowym Universum i należy ją potwierdzić nie później niż na jeden dzień przed planowaną kremacją. Brak potwierdzenia terminu kremacji bezpośrednio lub faksem może skutkować anulowaniem rezerwacji. Oferujemy bardzo krótkie terminy oczekiwania na kremację (1 do 2 dni, a w sytuacjach nagłych, nawet z dnia na dzień).

Składając zlecenie, należy przedłożyć:

 • akt zgonu (dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Szczegóły na temat aktu zgonu dostępne są tutaj)
 • akt woli - zleceniodawca oświadcza, iż wolą zmarłego było spopielenie po śmierci.


Przyjmujemy zlecenia kremacji z terenu całego kraju i Europy.
Formalności związane ze zleceniem kremacji można dokonać w każdym Biurze Obsługi Klienta Universum.
Wymagane dokumenty można pobrać tutaj.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą kremacji lub macie Państwo pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami pogrzebowymi, prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonów lub zapraszamy do naszych oddziałów, gdzie nasi pracownicy służą Państwu swoim doświadczeniem i pomocą.

 

Usługi kamieniarskie

autor: Universum


Universum świadczy usługi kamieniarskie w szerokim zakresie. Kuciem i złoceniem liter, naprawą oraz stawianiem nowych nagrobków zajmują się dla nas profesjonaliści z długoletnim stażem i bogatym doświadczeniem. Na cmentarzach komunalnych prace wykonujemy na miejscu, korzystając z nowoczesnego zaplecza technicznego. Usługi zlecone na cmentarzach parafialnych realizujemy w zakładzie kamieniarskim, do którego transportujemy niezbędne elementy nagrobka.
Poniżej przedstawiamy naszą ofertę, która jest zróżnicowana w zależności od rodzaju cmentarza.

autor: Universum

Universum świadczy usługi kamieniarskie w szerokim zakresie. Kuciem i złoceniem liter, naprawą oraz stawianiem nowych nagrobków zajmują się profesjonaliści z długoletnim stażem i bogatym doświadczeniem, którzy do swojej dyspozycji mają całe zaplecze techniczne, dostępne na miejscu. Odpowiednio przygotowane pomieszczenia pozwalają na  przechowywanie materiałów do budowy nagrobków bez utraty ich optymalnych parametrów.

Warto podkreślić, że poza standardowymi wzorami realizujemy również zamówienia specjalne. Przykładem takich prac są nagrobki wykonane przez Universum we współpracy z Urzędem Miasta Poznania na okoliczność upamiętnienia obchodów 50 rocznicy Poznańskiego Czerwca.

Zlecenie prac kamieniarskich Universum daje Państwu gwarancję konkurencyjnej ceny, najwyższej jakości oraz zgodności wykonanych prac z regulaminem, obowiązującym na każdym cmentarzu.


Zlecenia, dotyczące prac kamieniarskich, przyjmują wyłącznie pracownicy biur Universum znajdujących się na terenie cmentarzy, którzy najszybciej przedstawią Państwu wycenę nowego nagrobka, zweryfikują stan istniejącego i rzetelnie przedstawią wycenę jego demontażu/montażu lub renowacji.

Nasze biura na cmentarzach są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

 

Więcej informacji możecie uzyskać Państwo osobiście w biurach cmentarzy, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

autor: Universum

Universum świadczy usługi związane z demontażem, montażem nagrobka do pogrzebu, jak i z ustawieniem, naprawą lub wyrównaniem nagrobka również na terenie cmentarzy parafialnych w Poznaniu. Usługę taką możecie Państwo zlecić w dowolnym oddziale Głównego Biura Pogrzebowego Universum. Gwarantujemy Państwu konkurencyjną cenę, krótkie terminy i rzetelną jakość świadczonej usługi.

Więcej informacji możecie uzyskać Państwo osobiście w naszym czynnym całą dobę biurze przy ul. Woźnej 15a, jednej z naszych filii, jak również telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Kod QR na nagrobek

autor: Universum

 • 2023-01-30

Korzystając z dobrodziejstw technologii XXI wieku jako alternatywę dla dłuższych napisów na nagrobku czy popularnych w niektórych rejonach Polski „porcelanek” (tj. portretów wypalanych na porcelanowych tabliczkach przytwierdzanych do płyt nagrobka) wprowadzamy usługę „Wspomnienia QR”.

Na czym polega usługa „Wspomnienia QR”?

Profesjonalny grafik składa dostarczone przez klienta materiały we Wspomnienie, które przyjmuje format pliku .pdf. Wspomnienie po akcepcie rodziny zamieszczane jest na serwerze Universum. Do pliku generowany jest link w postaci kodu QR. Kod ten nanoszony jest na aluminiową tabliczkę, którą Universum umieszcza na nagrobku w miejscu łatwo dostępnym do odczytu.
Osoby zainteresowane treścią z pomocą aparatu na wyposażeniu telefonu komórkowego lub też dedykowanej aplikacji do odczytywania kodów QR mogą w parę sekund wyświetlić zawartość pliku .pdf ze Wspomnieniem na swoim telefonie.

Co może znaleźć się we „Wspomnieniach QR”?

Osoba, która jest zainteresowana skorzystaniem z w/w usługi dostarcza do biura Universum materiał, który chce zaprezentować na nagrobku, tj. zdjęcia osoby zmarłej za życia, opis cech osobistych ważnych dla rodziny, biografia, jeśli rodzina chciałaby się nią podzielić z osobami odwiedzającymi cmentarz. Kod QR prowadzić może zarówno wyłącznie do zdjęcia z podpisem, jak również do szczegółowej biografii osoby zmarłej sięgającej kilkunastu stron. Od rodziny osoby zmarłej zależy, jakimi treściami będzie chciała się podzielić z innymi.

Do kogo kierowana jest usługa „Wspomnienia QR”?

Ofertę kierujemy do wszystkich osób, które chcą trwałego nośnika do upamiętnienia bliskiej osoby spoczywającej na jednym z cmentarzy komunalnych w Poznaniu. Wykonanie kodu QR wraz z przygotowaniem elektronicznego wspomnienia jest tańsze niż tradycyjny napis, bardziej trwałe, gdyż nie traci kolorów czy czytelności pod działaniem czynników atmosferycznych, a w przypadku dochowania kolejnych osób do grobu nie wymaga dodatkowego demontażu obelisku w celu naniesienia napisu w zakładzie kamieniarskim.
Również w przypadku woli zmiany treści, podmiana pliku .pdf jest dużo szybsza i tańsza niż usuwanie dotychczasowego napisu i nanoszenie nowego, co często wiąże się z koniecznością szlifowania lub wymiany całej płyty.
Najważniejsza zaleta Wspomnienia QR to brak limitu odnośnie liczby i wielkości zdjęć, które możemy umieścić na nagrobku oraz brak limitu tekstu, który możemy poświęcić bliskiej osobie.

Jaki jest koszt usługi „Wspomnienia QR”?

W przypadku zleceń złożonych przy organizacji pogrzebu w Universum do końca lutego 2023r. cena za przygotowanie Wspomnienia wraz z jego aktywacją na 5 lat od daty wykupu wynosi 1,00zł.

Gdzie i jak zlecić „Wspomnienia QR"?

Zlecenie można złożyć przy zamówieniu pogrzebu w jednym z naszych biur pogrzebowych. W razie dodatkowych pytań do usługi zapraszamy do kontaktu pod całodobowy numer telefonu: 61 853 19 43 lub do wizyty w jednym z naszych oddziałów.

Nagrobki

autor: Universum


Zlecenie Universum prac kamieniarskich dotyczących ustawienia nowego nagrobka daje Państwu gwarancję konkurencyjnej ceny, najwyższej jakości oraz zgodności wykonanych prac z regulaminem, obowiązującym na każdym cmentarzu.

Zlecenia dotyczące nagrobków przyjmują wyłącznie pracownicy biur Universum znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych, którzy najszybciej przedstawią Państwu wycenę nowego nagrobka jak również na miejscu przedstawią dostępną ofertę. 

Nasze biura na terenie cmentarzy komunalnych są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.


Więcej informacji możecie uzyskać Państwo osobiście w naszych biurach, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Ekshumacja

autor: Universum


Zgodnie z przepisami ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktów wykonawczych, okres, w którym dopuszczalne jest przeprowadzenie ekshumacji rozpoczyna się z dniem 16 października, a kończy w dniu 15 kwietnia. 

 
Aby przeprowadzić ekshumację, w pierwszej kolejności, należy uzyskać zgodę Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu, przy ul. Gronowej 22, 61-655 Poznań (tel./fax. (61) 646 78 51, e-mail: psse.poznan@pis.gov.pl). Sanepid wydaje zgodę na przeprowadzenie ekshumacji w formie decyzji administracyjnej. Uprawnionym do złożenia wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie ekshumacji jest wyłącznie najbliższa rodzina, stąd obowiązek ten ciąży każdorazowo na najbliższych osoby zmarłej i nie może go wykonać zarządca cmentarza czy firma pogrzebowa.
 
Należy pamiętać, że właściwość miejscowa Stacji Sanitarno Epidemiologicznej określona jest miejscem położenia cmentarza, na którym ekshumacja ma zostać przeprowadzona. Stąd, w przypadku, gdy przeprowadzenie ekshumacji ma nastąpić poza Poznaniem, należy udać się do Sanepidu, którego właściwość miejscowa ustalona jest według powyższych zasad.
 
Po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki mogą zostać pochowane w tradycyjny sposób w trumnie, jak również mogą zostać poddane kremacji. 
 
Zlecenia przeprowadzenia ekshumacji przyjmujemy przez cały rok z zastrzeżeniem, że  realizacja usługi może  się odbyć jedynie w terminach ustawowo określonych.

Ekshumację można przeprowadzić niezależnie od terminu pochowania zmarłego. Złożenia poekshumacyjnego w innym, istniejącym, grobie można  dokonać po upływie 20 lat od ostatniego w nim pochówku. Zastrzeżenie nie dotyczy przypadku, kiedy złożenie poekshumacyjne następuje do nowo utworzonego grobu, do wolnego miejsca w grobowcu rodzinnym, jak również w przypadku, gdy po przeprowadzeniu ekshumacji, szczątki poddane są kremacji.
 
Cena ekshumacji uwarunkowana jest wieloma czynnikami:

 • rodzaj i ilość miejsc, z których ekshumowane mają być szczątki,
 • rodzaj miejsca, do którego następuje złożenie,
 • rodzaj nagrobków, które znajdują się na mogiłach,
 • data pochowania szczątków, które mają być ekshumowane,
 • forma złożenia szczątków (prochy po kremacji w urnie czy trumna ze szczątkami),
 • ważność opłaty za miejsce, z którego ma być wykonana ekshumacja
 • ważność opłaty za miejsce, do którego mają być złożone szczątki.
 
Z tego powodu każde zapytanie od Państwa traktujemy indywidualnie, prosimy o podanie niezbędnych do wyceny danych, a następnie przedstawimy ofertę, która najlepiej odpowiada Państwa potrzebom.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszą ofertą lub macie pytania związane ze świadczonymi przez nas usługami, prosimy o kontakt pod wskazane numery telefonów lub zapraszamy do jednego z naszych oddziałów.
Nasi pracownicy służą Państwu swoim doświadczeniem i pomocą.

Pielęgnacja grobów

autor: Universum


Oferujemy Państwu również opiekę nad grobami. Pielęgnacja nagrobka obejmuje:

 • oczyszczenie ze zwiędłych kwiatów oraz wypalonych zniczy
 • konserwację płyty nagrobkowej
 • wygrabienie okolic grobu
 • ustawienie świeżych kwiatów
 • zapalenie nowego znicza


Posiadamy bazę techniczną na miejscu, na cmentarzach komunalnych Poznania, łatwy dostęp do potrzebnych narzędzi i środków, co pozwala nam zagwarantować najniższe ceny na rynku i zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług.
Cena usługi zależy od zakresu czynności, rodzaju nagrobka i okresu, jaki obejmuje zlecenie (w tym pory roku).
Zlecenia, dotyczące pielęgnacji grobu, przyjmują wyłącznie pracownicy biur znajdujących się na terenie cmentarzy komunalnych. 
Nasi pracownicy są w stanie szybko zweryfikować stan nagrobka oraz rzetelnie przedstawić wycenę jego pielęgnacji.
Nasze biura na terenie cmentarzy komunalnych działają od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00. Więcej informacji możecie uzyskać Państwo osobiście w biurach, telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Przewóz zmarłych

autor: Universum


Universum Spółdzielnia Pracy w Poznaniu oferuje swoim Klientom kompleksowe usługi związane z organizacją pogrzebu. Naszą misją jest wszechstronna pomoc Rodzinom, które muszą zmierzyć się ze śmiercią Bliskiej Osoby. Wśród usług pogrzebowych, które stanowią wyznacznik i dumę Spółdzielni Pracy Universum jest całodobowy przewóz zwłok. W ramach tej usługi wykonujemy zarówno odbiór Zmarłego z miejsca zgonu, jak i przewóz zwłok na większe odległości - obejmujące region Wielkopolski, kraj oraz Europę.

Universum dysponuje w Poznaniu nowoczesną bazą transportową. W skład taboru samochodowego składa się sześć pojazdów marki Mercedes Vito, zakupionych w 2014 roku oraz dwa samochody marki Volkswagen Passat, nabyte w 2011 roku. Do Państwa dyspozycji mamy również Lancię Voyager oraz luksusowy karawan pogrzebowy marki Mercedes Benz Dueexis.
odbiór zmarych, transport zwłok universum
Nasze autokarawany to specjalistyczne pojazdy, które pozytywnie przeszły kontrolę Sanepidu i otrzymały certyfikaty zaświadczające, że spełniają wszystkie normy określające specyfikę przewozu zwłok. Karawany oraz inne samochody, które służą w Universum Spółdzielni Pracy do świadczenia usług pogrzebowych, odznaczają się nienagannym stanem technicznym oraz eleganckim wyglądem. Dzięki temu nie tylko spełniają wzorowo swoją rolę, ale także są wizytówką naszego zakładu pogrzebowego. Nasi kierowcy to profesjonaliści, którzy gwarantują rzetelnie wykonaną usługę oraz wszechstronną pomoc.

W ramach usługi przewozu zwłok - zwłaszcza poza granicę Polski - bierzemy na siebie odpowiedzialność za wszystkie formalności związane z dokumentami wymaganymi przez służby celne. W ramach oferowanej usługi również ubieramy zmarłych i wykonujemy toaletę pośmiertną.

 

Odbiór zmarłych i przewóz zwłok realizujemy całą dobę, siedem dni w tygodniu.
Zgłoszenia przyjmujemy pod całodobowym numerem telefonu: (+48) 61 853 19 43.

Zapraszamy również do jednej z naszych filii w celu uzyskania pełnej informacji na temat oferowanych przez nas usług.

Balsamacja

autor: Universum


W 2011 roku do naszej oferty wprowadziliśmy dwie nowe usługi - balsamację i czasową konserwację ciał zmarłych.

Balsamacja (tanatopraksja) - zabieg polegający na zahamowaniu rozkładu ciała zmarłego. Dzięki temu procesowi, możliwe jest wystawienie zwłok na widok publiczny w temperaturze pokojowej (w otwartej trumnie) oraz ich transportowanie na dalekie odległości. Pozwala ona także na długie przechowywanie zmarłego w chłodni lub bez dostępu do niej. 

Zabieg balsamacji pozwala na doprowadzenie ciała zmarłego do naturalnego wyglądu oraz usunięcie bakterii, mogących zagrażać ludziom mającym styczność ze zmarłym. Balsamacja likwiduje wszelkie objawy choroby, na które cierpiał zmarły oraz koryguje oznaki śmierci tj.:(plamy opadowe, sine uszy, paznokcie).

Ciało po zabiegu balsamacji zabezpieczone jest przed wysiękami, nie wydziela przykrych zapachów i zachowuje naturalny wygląd, co jest szczególnie ważne dla rodzin, które żegnają bliską sercu osobę.

Czasowa konserwacja skutecznie powstrzymuje rozkład ciała na czas 2-3 tygodni. Pozwala na eksponowanie ciała w kaplicy przy panującej temperaturze otoczenia bez obawy, że pojawią się nieoczekiwane zmiany w wyglądzie zmarłego.

Oferowane zabiegi wykonywane są przez doświadczonych pracowników, działających na zlecenie Universum.Tanatopraksja nie przeszkadza w późniejszej kremacji. Usługa wykonywana jest przez dyplomowanego balsamistę i potwierdzana stosownym certyfikatem.

Informacje, dotyczące szczegółów związanych z opisywanymi zabiegami, możecie Państwo uzyskać telefonicznie pod numerem 61 853 19 43 lub osobiście w Ośrodku Usług Pogrzebowych przy ul. Woźnej 15a i jego filiach.

Finansowanie

autor: Universum


Universum to firma, która posiada długą, trwającą blisko 60 lat, tradycję. Doświadczenie, które przez ten czas zebraliśmy, pozwoliło nam lepiej zrozumieć problemy i trudności, stojące przed bliskimi osób zmarłych. Próbując im sprostać, od 2010 roku udostępniamy Państwu narzędzia finansowe, umożliwiające organizację godnego pochówku mimo braku gotówki, bez konieczności pośpiesznego dokonywania formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Oferujemy Państwu:

1. Najtańszą pożyczkę na rynku w maksymalnej wysokości do 4000,00 zł z terminem spłaty 35 dni. Warunkiem uzyskania pożyczki jest okazanie dowodu osobistego, złożenie stosownego zaświadczenia oraz prawo do zwrotu poniesionych kosztów organizacji pochówku z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wypłata zasiłku pogrzebowego przez ZUS trwa średnio około 3 tygodni.

Powyższe rozwiązanie kierujemy przede wszystkim do osób, którym przysługuje zasiłek pogrzebowy z innego tytułu niż renta/emerytura. Nasza oferta to doraźne narzędzie, które pozwala Państwu skupić się na godnym pożegnaniu bliskiej osoby i daje czas na dokonanie formalności związanych z zasiłkiem bezpośrednio w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w późniejszym terminie. Kredytujemy Państwa z własnych środków. Całkowity