Wymagane dokumenty do zlecenia ceremonii pogrzebowej Universum

Zlecenie na zorganizowanie przez Universum ceremonii pogrzebowej możecie Państwo złożyć osobiście w dowolnym oddziale Głównego Biura Pogrzebowego Universum. Składając zlecenie należy dostarczyć:

  • Kartę zgonu (dokument ten wystawia lekarz. Szczegóły na temat karty zgonu dostępne są tutaj
  • Akt zgonu (dokument wystawia Urząd Stanu Cywilnego. Szczegóły na temat aktu zgonu dostępne są tutaj)
  • Dowód osobisty osoby składającej zlecenie


W sytuacji, kiedy nie posiadacie Państwo aktu zgonu, Universum oferujey pośrednictwo w zakresie jego wystawienia. Składamy w Państwa imieniu wymagane dokumenty w Urzędzie Stanu Cywilnego, a następnie informujemy Państwa telefonicznie, kiedy akt jest gotowy do odbioru w naszym biurze przy ulicy Woźnej 15a.