Ponieważ przywiązujemy najwyższą wagę do bezpieczeństwa naszych klientów, partnerów i pracowników wdrożyliśmy szczególne procedury dotyczące postępowania na terenie naszych obiektów, jak również w zakresie realizacji zleconych nam usług.

1) Uprzejmie prosimy o dezynfekcję rąk po wejściu do naszych biur (nasi pracownicy obsługi wskażą pojemnik z płynem odkażającym).
2) Uprzejmie prosimy o skorzystanie z maseczki w przypadku, kiedy jesteście Państwo przeziębieni lub czujecie, że Państwa stan zdrowia odbiega od normy (nasi pracownicy wręczą Państwu maseczkę na Państwa prośbę).
3) Uprzejmie prosimy o przyjęcie maseczki w przypadkach, kiedy poprosi o to nasz pracownik. W razie odmowy z Państwa strony nie będziemy w stanie Państwa obsłużyć. Naszym celem jest zminimalizowanie ryzyka zarażenia wirusem.
4) Uprzejmie prosimy o wyrozumiałość w sytuacji, kiedy zobaczycie Państwo naszych pracowników noszących rękawiczki lub maseczki. Robimy to dla Państwa oraz swojego bezpieczeństwa.
5) Uprzejmie prosimy, aby do naszych biur przyjeżdżali Państwo w gronie najbliższych, decyzyjnych osób, aby zminimalizować liczbę osób przy biurku.

Mamy nadzieję, iż zrozumiecie Państwo cel powyższych zabiegów i że zważywszy na charakter realizowanych przez nas usług, nie poczytacie Państwo powyższych uwag za niestosowne.


Z poważaniem
Zarząd Universum Spółdzielni Pracy